Privacy verklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die bewaart worden
Echte Bakker Fedor kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Echte Bakker Fedor, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Echte Bakker Fedor verstrekt. de Echte Bakker Fedor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres


Waarom de Echte Bakker Fedor gegevens nodig heeft
De Echte Bakker Fedor verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Echte Bakker Fedor jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang de Echte Bakker Fedor gegevens bewaart

De Echte Bakker Fedor bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.


Delen met anderen

De Echte Bakker Fedor verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen website bezoek

Op de website van de Echte Bakker Fedor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Echte Bakker Fedor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moooimakers.nl. De Echte Bakker Fedor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiligen

De Echte Bakker Fedor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de Echte Bakker Fedor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Echte Bakker Fedor op via info@josveltmaat.nl.

echtebakkerfedor.nl is een website van de Echte Bakker Fedor. De Echte Bakker Fedor is als volgt te bereiken:
Postadres: Acaciastraat 42 Wijchen
Telefoon: +31024 64 124 83
E-mailadres: info@echtebakkerfedor.nl